Nyhet! Fagskoleutdanning i system og analyse for fagarbeidere

Nyhet! Fagskoleutdanning i system og analyse for fagarbeidere

Vi introduserer fagskoleutdanningen "System og analyse". Denne utdanningen er skreddersydd for å møte en stadig økende etterspørselen fra både næringslivet og offentlig sektor. Gjennom utdanningen får du nødvendig kompetanse til å navigere og analysere store mengder data.

Vi introduserer fagskoleutdanningen «System og analyse». Denne utdanningen er skreddersydd for å møte en stadig økende etterspørselen fra både næringslivet og offentlig sektor. Gjennom utdanningen får du nødvendig kompetanse til å navigere og analysere store mengder data.


Økende behov

Med økende etterspørsel etter kompetanse innen dataanalyse både i næringslivet og offentlig sektor, har behovet for fagskoleutdanningen «System og analyse» blitt mer tydelig. Innsikt fra næringslivet og kompetansebarometre som NHOs 2021-utgave og Haugaland Veksts 2022-rapport peker på mangelen av ansatte som kan navigere og analysere store mengder data. Denne utdanningen svarer på dette behovet ved å utruste fagarbeidere med nødvendige ferdigheter og innsikt for å møte dagens og fremtidens utfordringer innen analyse og datahåndtering.


System og analyse, 30 stp  

Med fagskoleutdanningen “System og analyse” får du 30 studiepoeng og ettertraktet kompetanse. Analysekompetanse er avgjørende for å utnytte informasjon til å styrke næringslivet og det offentlige, forbedre kvalitet og effektivitet, og danne grunnlag for viktige beslutninger. Vår utdanning tar sikte på å utvikle fagarbeidere til å bli ledere med ansvar for analyse og rapportering. Gjennom praktisk kunnskap og verktøy for dataanalyse, vil du kunne bidra til forbedrings- og digitaliseringsprosesser i dine organisasjoner. Forventede resultater inkluderer forståelse av big data, kjennskap til analyseverktøy, og evnen til å støtte organisatoriske forbedringer. Vårt mål er å utstyre deg med kompetanse som er direkte anvendbar i arbeidslivet.  

Hvem er utdanningen for?

Denne utdanningen passer for deg som er fagarbeider fra offentlige eller private virksomhet, som søker å utvide din kompetanse innen dataanalyse. Spesielt på mellomledernivå vil denne typen kompetanse være etterspurt. Behovet for dataanalyseferdigheter øker kontinuerlig, noe som gjør denne utdanningen stadig mer verdifull over tid. Utdannelsen vil være interessant for både nye studenter som har interesse for feltet, men også for studenter som allerede har studert hos AOF Fagskolen og som har forstått viktigheten av utdanningen, og dermed ønsker å fylle på med ytterligere kompetanse.


Meld deg på interesseliste!

Meld deg på vår interesseliste nå for å få beskjed når utdanningen settes opp nær deg!