Nyhet! Fagskoleutdanning i observasjon og stell av sår 

Nyhet! Fagskoleutdanning i observasjon og stell av sår 

Vi tilbyr nå fagskoleutdanningen “Observasjon og stell av sår”, som er skreddersydd for deg som allerede jobber i helsevesenet og som ønsker å utvide din kompetanse innen sår og sårstell.  

Vi tilbyr nå fagskoleutdanningen “Observasjon og stell av sår”, som er skreddersydd for deg som allerede jobber i helsevesenet og som ønsker å utvide din kompetanse innen sår og sårstell.  

Meld deg på vår interesseliste nå for å få beskjed når utdanningen settes opp nær deg! 

Utviklet i samarbeid med helse- og omsorgssektoren

Sår er en av helsevesenets største utfordringer, og det antas at mer enn 50 000 mennesker lever med kroniske sår i Norge. Av disse er 70-80 prosent eldre som mottar kommunale sykepleietjenester. Med økende sykepleiermangel i Norge vil det være nødvendig at helsefagarbeidernes kompetanse gis mer dybde og utvides til å omfatte flere områder.
AOF Vestlandet-Agder har sammen med samarbeidspartnere innen helse- og omsorgssektoren utviklet fagskoleutdanningen “Observasjon og stell av sår” for å imøtekomme behovet for kompetanse innen sår og sårstell. Ved å øke kompetansen innen sår for helsefagarbeidergruppen vil mange sår kunne forebygges og følges opp, slik at de heles eller hindres i å bli verre. Dette vil forebygge smerte og nedsatt livskvalitet hos pasientene, det sparer også samfunnet og helsevesenet for ressurser og kan bidrar til at flere eldre kan bo hjemme lenger. 

Observasjon og stell av sår, 30 stp  

Med fagskoleutdanningen “Observasjon og stell av sår” får du 30 studiepoeng og ettertraktet kompetanse om sår og sårstell. Utdanningen er utviklet for å møte det økende behovet i helsevesenet for spesialisert kunnskap på dette området. Utdanningen vil gi kompetanse om observasjon, forebyggende faktorer og komplikasjoner knyttet til sår slik at du kan gi korrekt sårstell og iverksette sårprosedyrer. Den vil gi deg som er helsefagarbeider muligheten til å møte nye ansvarsområder, arbeidsoppgaver og utfordringer i omsorgssektoren, spesielt innen sårpleie og behandling, samt trygge medarbeidere som allerede har ansvar uten formell kompetanse. 

Hvem er utdanningen for?  

Utdanningen passer spesielt for helsefagarbeidere som ønsker å utvide sin kompetanse innen observasjon og stell av sår. Fagskoleutdanningen er for deg med fagbrev som helsefagarbeider eller ambulansefagarbeider. Omsorgsarbeidere, hjelpepleiere og helsesekretærer kan også søke. Realkompetanse vil også vurderes ved opptak. I tillegg kan de med autorisasjon som sykepleier eller vernepleier også være kvalifisert til å søke. 

Meld deg på interesseliste! 

Meld deg på vår interesseliste nå for å få beskjed når utdanningen settes opp nær deg!