Effektivisering og forbedring – nødvendig kompetanse

Effektivisering og forbedring – nødvendig kompetanse

AOF Fagskolen tilbyr fagskoleutdanningen Effektiviserings- og forbedringsledelse – 60 studiepoeng

AOF Fagskolen tilbyr fagskoleutdanningen Effektiviserings- og forbedringsledelse – 60 studiepoeng

Utdanningen er utarbeidet i nært samspill med lokalt næringsliv. Både Hydro aluminium Karmøy Metallverk og Aibel AS har vært involvert i utviklingen.

Utdanningen er utviklet for fagarbeidere og andre som ønsker å tilegne seg formell kompetanse i å lede og ha roller i effektiviserings- og forbedringsprosjekter i virksomheter. Dagens og morgendagens utfordringer i arbeidslivet innebærer behov for nytenkning, kunnskap og kompetanse. Utdanningen vektlegger tema innen ledelse og økonomi, prosjekt- og kvalitetsledelse, kommunikasjon og omdømme i endring, og lærende organisasjoner, produksjonsstyring og verdikjede. Dette er en nødvendig kompetanse i møte med utfordringer i forhold til konkurransekraft i et framtidig arbeidsmarked.

Helse- og omsorgssektoren har stadig behov for ny og fremtidsrettet kompetanse som er i tråd med nye oppgaver og utfordringer. Vi er derfor glade for det nye fagskoletilbudet som vil gi både ansatte og kommune et viktig kompetanseløft.
– Siv Anita Lilleskog, utviklings- og ressurssjef i Karmøy kommune

Utdanningen er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) i henhold til Lov om høyere yrkesfaglig utdanning.