Fagskolen tilbyr gratis høyere yrkesfaglig utdanning som gir gode muligheter

Fagskolen tilbyr gratis høyere yrkesfaglig utdanning som gir gode muligheter

Tonje Røinås arbeider som kompetanserådgiver ved AOF Fagskolen i Stavanger. Hun forklarer at fagskolen tilbyr gratis høyere yrkesfaglig utdanning som gir gode muligheter.

Tekst og bilder produsert av Amedia

Tonje Røinås arbeider som kompetanserådgiver ved AOF Fagskolen i Stavanger. Hun forklarer at fagskolen tilbyr gratis høyere yrkesfaglig utdanning som gir gode muligheter. Fagskole er først og fremst for de som har et fagbrev, men også de med relevant arbeidserfaring kan søke.

–  Mange får øynene opp for AOF Fagskolen, og studentmassen vår er i stor vekst. I tillegg til folk med fagbrev og yrkeserfaring, så får vi også inn søkere med bachelor fra tidligere. De ser verdien av å ta en mer yrkesrettet utdannelse.

Røinås trekker særlig frem populære retninger som helsefag, økonomi og adminstrasjon, kontor, salg og service, samt helse, miljø og sikkerhet. I tillegg er to nye utdannelser på trappene og inne til godkjenning hos NOKUT. Bærekraftig transport- og logistikkledelse samt Renholdsledelse er to etterspurte retninger som AOF Fagskolen nå ønsker å sette opp som fagskoleutdanninger.

– Det er mange fag som blir mer og mer relevante for folk i ulike yrker å spesialisere seg innen. Gode eksempler på dette er demensomsorg, psykisk helsearbeid og positiv adferdsstøtte i skolen, opplyser hun.

Får god veiledning

Røinås tror at studieformen kan passe de fleste.

– AOF Fagskolen skiller seg fra annen høyere utdanning ved at man ikke har forelesninger slik man kjenner det fra universitet og høyskole, men klasseromsundervisning i mindre klasser. Her er det både gruppearbeid, caser og diskusjoner. I tillegg har faglærerne variert bakgrunn. De jobber innen faget de underviser i på dagtid. Det fører til at undervisningen hele tiden er oppdatert. De andre i klassen har også variert bakgrunn. Studentene lærer derfor også av hverandre, forteller Røinås.

Hun påpeker at studentene får god veiledning, og at man kommer langt med yrkeserfaring og en dose motivasjon.

– Vi tilrettelegger og motiverer gjennom hele prosessen. Det du trenger å ta med deg inn i klasserommet er motivasjon og erfaring fra arbeidslivet, så hjelper vi deg videre, forteller Tonje.

ENGASJERT KOMPETANSERÅDGIVER: Tonje Røinås gir veiledning ved AOF Fagskolen i Stavanger.

Hun oppfordrer folk til å ta kontakt med en rådgiver om de vurderer å studere.

–  Her er det bare ringe, så svarer vi på det du måtte ha av spørsmål. Etter hovedopptaket 31. mai så har vi også supplerende opptak frem til studiestart, så det er absolutt ikke for sent å hive seg på, opplyser hun.