Fra butikkmedarbeider til assisterende butikksjef: Hvordan Lone’s utdanning åpnet dører for karriereutvikling

Fra butikkmedarbeider til assisterende butikksjef: Hvordan Lone’s utdanning åpnet dører for karriereutvikling

Med sin lidenskap for faget og kjøpmannsgløden har Lone funnet suksess i butikkbransjen og viser at kombinasjonen av erfaring og utdanning kan være avgjørende for å skille seg ut i et konkurransepreget arbeidsmarked.

Lone fullførte nettopp fagskoleutdanningen Kontor-, salg- og serviceledelse ved AOF Vestlandet-Agder sin Fagskole. Hun fant ut om utdannelsen gjennom søk etter relevante muligheter for videreutdanning. Som en som jobber i butikkbransjen, ønsket hun å finne noe som var relevant for hennes yrke.

«Jeg jobber i butikk og har vært i butikkbransjen deltid siden 2011 og fast i snart 3 år. Jeg var usikker på hva jeg ville gjøre etter å ha fått generell studiekompetanse. Jeg jobbet et år som vikar i barnehage og tok studiet barnehageassistent via NKI nettstudier. Deretter fikk jeg tilbud om jobb som selger i Mersalg AS med oppdrag for  leverandører som Loreal, Polarbrød og andre, Samtidig jobbet jeg deltid i Kiwi. Etter 5 år i den rollen, fikk jeg tilbud om å være i en Vitabutikk mens eieren var i permisjon. Jeg jobbet der i 2 år, men Vita gikk konkurs mens jeg var i permisjon selv. En måned før permisjonen min var over, ble jeg ringt og tilbudt jobb i Sparkjøp», forteller Lone.

Lone har vært ansatt i Sparkjøp siden april 2020. I begynnelsen hadde hun stillingen som avdelingsleder, men ble forfremmet til assisterende butikksjef i april 2022.
«Ja, det var derfor jeg begynte på KSSL. Jeg visste at det ville bli utlyst en høyere stilling enn den jeg allerede hadde», sier Lone om sin beslutning om å ta utdannelsen.

 Lone bekrefter at utdannelsen har spilt en rolle i hennes karriereutvikling. Den har gitt henne mer kompetanse i faget.

«Ja, det spilte en rolle. Med fagskoleutdanningen fikk jeg konkurransedyktig kompetanse. Ingen i Sparkjøp søkte, men jeg konkurrerte med eksterne søkere», sier Lone.

 Lone føler at hun får brukt den kunnskapen hun har tilegnet seg gjennom studiet i sin arbeidshverdag. Utdannelsen har gitt henne en dypere forståelse for bransjen og har bidratt til hennes lønnsøkning. 

 «Ja, den bygger videre på den forståelsen jeg allerede hadde. Men den går mye mer i dybden på hvordan alt fungerer. Jeg har allerede fått lønnsøkning på grunn av stillingen», sier hun.

 Når det gjelder erfaringen fra studiet, sier Lone at det har bygget videre på kunnskapen hun allerede hadde, men har også gitt henne en bredere forståelse for bransjen. Hun beskriver studiet som «kjempemorsomt» og er svært fornøyd med læreren sin.

 «Ja, kjempefornøyd med læreren. Det at han er så lidenskapelig opptatt av sitt fag gjør at det er ekstra kjekt å lære fra ham. Han har en iver for faget som smitter over på oss. Han har den kjøpmannsgløden, og den smitter», sier Lone.

 Lone påpeker betydningen av å ha kjøpmannsgløden i butikkbransjen og hvordan det kan engasjere kollegaene rundt seg. Hun føler at mange i hennes klasse deler denne kjøpmannsgløden.

 «Ja, absolutt. Det er et godt miljø. Vi kommer fra mange forskjellige arbeidsplasser, inkludert sykepleiere, de som jobber i kommunen og de som jobber i butikk», sier hun.

 Lone synes det er spennende å høre hvordan de andre bruker kunnskapen fra utdannelsen i sine arbeidshverdager. Det gir henne innsikt i andre bransjer og arbeidsmetoder som hun ikke tidligere hadde tenkt på.

 

Når det gjelder det å ta deltidsutdannelse samtidig som hun jobber 100% og har barn, sier Lone at det har vært en omstilling for henne og samboeren, men de har klart det ved å ha en klar mållinje for avslutningen av studiet.

 «Står du uten ekstrautdanning i dag, står du likt med alle andre. Det å ha litt i bakhånd er veldig viktig. Vi har et arbeidsmarked som stadig skifter, så det er viktig å tenke fremover. Jeg er ikke sikker på om jeg hadde fått min nåværende jobb hvis jeg ikke hadde begynt på KSSL», sier hun.

 Lone brenner for faget sitt og mener at å videreutdanne seg i faget er en refleksjon av hennes engasjement. Hun mener det gjør henne mer attraktiv på arbeidsmarkedet.

 «Ja, flere burde ta utdannelsen og ha nytte av den. Du blir mer engasjert når du får en bredere forståelse for faget, den økonomiske siden og hvorfor vi gjør tingene vi gjør», sier Lone.

 Til slutt, Lone gir sin vurdering av AOF Vestlandet-Agder, og hun er veldig fornøyd med sin opplevelse der. Hun kan også vurdere å ta mer utdanning senere og anbefaler AOF Vestlandet-Agder til andre på grunn av den hjelpen de tilbyr og hvor enkelt det er å komme i gang.

 «Det har vært veldig bra og ordentlig. Det har vært fint, og vi får se om jeg kommer til å ta mer utdanning på et senere tidspunkt. Og jeg vil anbefale AOF Vestlandet-Agder til andre. Du får den hjelpen du trenger, og de gjør det enkelt å komme i gang», sier Lone.

 Lone’s historie viser viktigheten av videreutdanning og hvordan det kan åpne dører for karriereutvikling og økt kompetanse. Med sin lidenskap for faget og kjøpmannsgløden har Lone funnet suksess i butikkbransjen og viser at kombinasjonen av erfaring og utdanning kan være avgjørende for å skille seg ut i et konkurransepreget arbeidsmarked.