Min side
Helsefag

Helsefremmende kosthold for mennesker med utviklingshemming

Denne utdanningen tar for seg ernæringsproblematikken for mennesker med utviklingshemming. Behovet for denne kompetansen er stor og udekket.

Tema som belyses er blant annet over- og undervekt, underernæring og feilernæring. Studenten vil lære om forebygging av livsstilssykdommer og kostholdsveiledning der man også får tips og ideer til bruk i en travel hverdag.

Dette er en gratis deltidsutdanning på kveldstid, som gjennomføres over ett år og kan kombineres med jobb.

Utdanningen kan tilbys i følgende fylker:

Rogaland, Vestland og Agder.

Er ikke utdanningen aktiv på ditt studiested akkurat nå? Registrer deg på interesseliste og få beskjed når utdanningen settes opp nær deg.

Informasjon

Denne fagskolen tar for seg ernæringsproblematikken for mennesker med utviklingshemming. Behovet for denne kompetansen er stor og udekket. Tema som belyses er blant annet over- og undervekt, underernæring og feilernæring. Studenten vil lære om forebygging av livsstilssykdommer og kostholdsveiledning der man også får tips og ideer til bruk i en travel hverdag.

Dette er en gratis fagskole på kveldstid, som gjennomføres over ett år og kan kombineres med jobb.

Organisering av opplæring

– Utdanningen har en samlet normert studietid på et halvt år, men tilbys som en deltidsutdanning over 1 år (2 semester), slik at den lettere lar seg kombinere med jobb
– Utdanningen består av totalt 4 emner; emne 1 er basisemne, emne 2 er fagspesifikt, emne 3 er praksis  og emne 4 er fordypning
– Studenten skal levere en skriftlig oppgave pr. emne
– Fullført utdanning gir 30 studiepoeng

Utdanningen passer for

Hjelpepleiere, helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, barne- og ungdomsarbeidere, aktivitører eller andre som har en grunnutdanning inne helse- og oppvekstfag.

Eksamen

Utdanningen avsluttes med en skriftlig fordypningsoppgave med muntlig eksamen.

Opptakskrav

Man kan søke om opptak til utdanningen enten på bakgrunn av sin formelle kompetanse eller på bakgrunn av sin realkompetanse.

Opptak på bakgrunn av formell kompetanse

Fagskole er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskoleutdanning gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak. For opptak til fagskoleutdanningen Helsefremmende kosthold for mennesker med utviklingshemming, kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider. Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, aktivitører og helsesekretærer kan også søke.

Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve- betinget opptak

Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Studenter skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning.

Politiattest På grunn av prosjektarbeid krever denne utdanningen gyldig politiattest. Attesten skal leveres på læringsplattformen i forbindelse med oppstart og må ikke være eldre enn 3 måneder. Nødvendig informasjon om søknad om politiattest vil bli gitt ved oppstart, så vent med å søke!

Faginnhold

Emne 1: Grunnelementer i helse- og oppvekstfaget – 10 uker

1a. Innledende tema

1b. Helse- og oppvekstfagene i samfunnet

1c. Etikk

1d. Kommunikasjon og samhandling

1e. Stats- og kommunalkunnskap, helse- og oppvekstpolitikk

1f. Sosiologi og psykologi

Emne 2: Helsefremmende kosthold for mennesker med utviklingshemming – inkludert praktisk matlaging

2a. og matvaregrupper

2b. Trygg mat

2c. Kostholdsarbeid for mennesker med utviklingshemming

2d. God ernæringspraksis for mennesker med utviklingshemming

2e. Mat og måltider

2f. Forebygging og behandling av overvekt/underernæring/feilernæring

2g. Fysisk aktivitet

2h. Kost ved ulike diagnoser og sykdomstilstander

2i. Særlige hensyn knyttet til mennesker med utviklingshemming og kosthold

2j. Ernæringsomsorg og motivasjon

2k. Praktisk matlaging

Emne 3: Fordypning i Helsefremmende kosthold for mennesker med utviklingshemming – 8 uker

Emnet er obligatorisk. Studentene skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Emnet for fordypningsarbeidet skal være praksisrettet, forankret i relevant teori, samt konkret være knyttet til praksis og til ett eller flere tema i utdanningen.

Studenten skal gjennom fordypningsarbeidet vise refleksjon og bruke både teori og erfaringer fra praksis.