Nå kan du studere Renholds­ledelse i Stavanger

Nå kan du studere Renholds­ledelse i Stavanger

AOF Fagskolen starter fagskole­utdannelse i renholds­ledelse i Stavanger. Påmeldingsfrist er 21. februar. Tilsvarende utdannelse blir satt opp til høsten i Kristiansand, Haugesund og Bergen.

Denne saken er skrevet av  Trond Erik Hillestad for renholdsnytt.no

AOF Fagskolen starter fagskole­utdannelse i renholds­ledelse i Stavanger. Påmeldingsfrist er 21. februar. Tilsvarende utdannelse blir satt opp til høsten i Kristiansand, Haugesund og Bergen.

Utdanningen passer for renholds­operatører, bygg­driftere eller vaskeri­operatører. Det er et deltids­studium som går over to år. Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og tittelen «Fagskolegrad».

Man kan søke om opptak til utdanningen enten på bakgrunn av sin formelle kompetanse eller på bakgrunn av sin real­kompetanse.

Ifølge Mette Pettersen ved AOF Fagskolen er det snakk om en teoretisk, men likevel praksisnær utdanning med mange case-eksempler og mye erfarings­utveksling med andre fagfolk. En faglærer vil følge studentene hele veien. I tillegg vil det bli trukket inn andre fagpersoner i enkelte temaer i studiet.

Undervisningen vil foregå ved fysisk oppmøte hver tirsdag (hoveddag). I tillegg vil det være under­visning 1-2 torsdager (ekstradag) per måned. Uansett ukedag foregår under­visningen fra kl. 17.00 til kl. 21.00. Ialt 312 timer undervisning.

Studiet er utviklet av blant annet Cathrine Westmork (AOF Fagskolen), med Irene Mæland (AOF Norge\) her i regionen og Fagforbundet. Søttes av LO og NHO.

Det er allerede 27 påmeldte til studiet, og nye studenter tas opp fortløpende. Så her er det bare å snu seg fort rundt og søke.

AOF Fagskolen er en del av AOF Vestlandet – Agder. For ordens skyld er studiet ikke identisk med studiet som tilbys av Fagskolen i Viken, i samarbeid med Renholds­seksjonen i Viken fylkes­kommune.

Om utdannelsen:

Med en fagskole­utdannelse i Renholds­ledelse vil du få inngående kjennskap til ledelse og økonomi, personal og organisasjon, HMS og samfunns­utvikling. Ledelse er et sentralt emne i utdanningen og du skal etter endt utdanning kunne anvende relevante renholds faglige verktøy og metoder for å iverksette og følge opp tiltak, for effektivisering av drift- og forbedrings­prosesser innenfor renholdsdrift.