Ny avdeling skal styrke det lokale næringslivet

Ny avdeling skal styrke det lokale næringslivet

AOF Vestlandet-Agder opplever enorm vekst. Nå har de opprettet en splitter ny utviklingsavdeling i nært samarbeid med det lokale arbeidslivet.

Lina Frøland (sekretær utviklingsavdelingen), Hilde Haave Detz (rådgiver utviklingsavdelingen) og Cathrine Westmork (utviklingsleder).

AOF Vestlandet-Agder opplever enorm vekst. Nå har de opprettet en splitter ny utviklingsavdeling i nært samarbeid med det lokale arbeidslivet. Den skal sikre relevante utdanninger for dagens og fremtidens behov.

Den nyetablerte utviklingsavdelingen skal blant annet speile arbeidslivets endrede behov for kompetanse. Her er allerede fire ansatte i gang med å finne ut hvilken kompetanse det lokale næringslivet trenger. Avdelingen består av to rådgivere, en sekretær, og lederen for utviklingsavdelingen, Cathrine Westmork.

– Å bygge opp og stake ut retningen for en ny avdeling er både spennende, krevende og ikke minst trigger det kreativitet. AOF Fagskolen har som mål å være i forkant av kompetansebehovene i yrkesfeltet, og vi jobber kontinuerlig i tett samarbeid med kommuner, organisasjoner og virksomheter for å følge trender og bevegelser i samfunnet, forteller Westmork engasjert.

For sju år siden startet hun i AOF Vestlandet-Agder, som den gang het AOF Haugaland, som innleid lærer med bakgrunn som spesialsykepleier, før hun videre ble kompetanserådgiver for AOF Fagskolen. Nå er hun altså leder av den helt nye avdelingen, hvor de allerede er godt i gang med arbeidet fra kontoret i Haraldsgata 190.

– Vi er ute i felt for å ta pulsen på yrkeslivet, se hva som rører seg av eksisterende kompetanse, og utvikle utdanninger ut fra hvilke trender og behov arbeidsmarkedet har nå og i fremtiden, sier Westmork.

Inviterer til samarbeid

For å gjøre det, samarbeider de tett med både virksomheter, næringslivet, fagorganisasjoner og kommuner.

– Dette gjør vi for å holde oss oppdatert på behovene, men også for å invitere inn til samarbeid rundt utviklingsprosjekt hvor det lokale og regionale næringslivet kan være med på å utforme utdanninger etter sine behov, sier Westmork.

– Vi bidrar også vederlagsfritt med korte kurs og «forsmaker» på våre utdanninger til samarbeidspartnere som for eksempel skal holde personalmøter eller arrangement hvor dette kan være aktuelt.

– Nå må vi tenke nytt

AOF har den siste tiden merket en tydelig endring.

– Mange bransjer og virksomheter opplever nå at det er vanskelig å rekruttere og beholde sine medarbeidere. Vi ønsker å bidra til at både arbeidsgiver og arbeidstaker får dekket sine behov, og i denne æraen vi nå er inne i må vi tenke nytt, sier Westmork, og fortsetter:

– Vi vet at å få mulighet til å utvikle seg, få nye oppgaver eller ansvarsområder, samt mulighet for å avansere i stilling er en viktig forutsetning for mange arbeidstakere. Samtidig vet vi at arbeidsgiver ønsker breddekompetanse og mulighet for å kunne anvende medarbeiderne i ulike roller. I dette mulighetsrommet finner du oss – vi er kompetansepartneren som kan gjøre dette mulig.

Cathrine Westmork – Utviklingsleder


Nye utdanninger på plass

– For tiden har vi mye fokus på utvikling av nye utdanninger. Til høsten starter vi opp med to nye utdanninger innen helse, og vi har også i emning ytterligere to helsefaglige utdanninger. Nå i mars fikk vi tildelt utviklingsmidler til to nye utdanninger; den ene innen pasientsikkerhet og helseadministrasjon og den andre innen trygg håndtering av utfordrende situasjoner i oppvekstsektoren.

De har også flere utdanninger som for øyeblikket er inne til godkjenning hos NOKUT.

– Per dags dato har vi to utdanninger inne til godkjenning hos NOKUT, og flere utdanninger under planlegging. Vi har også oppnådd en økning i tildelte studieplasser både for Rogaland og Agder. Dette gjør oss i stand til å tilby gratis høyere yrkesfaglig utdanning til enda flere fagarbeidere.

Tett samarbeid med bl.a. Hydro

Hun beskriver samarbeidet med lokalt og regionalt næringsliv som svært viktig og verdifullt.

Et eksempel på en lokal suksesshistorie som allerede er i boks, er en splitter ny fagskoleutdanning; «bærekraftig transport- og logistikkledelse». En utdanning som er utviklet i nært samarbeid med flere bedrifter og interesseorganisasjoner, blant annet Hydro.

– Hydro er en fantastisk samarbeidspartner som bidrar med innspill på behov, og stiller med ressurspersoner i plangruppene som utarbeider selve utdanningene. Aibel er også en utrolig viktig aktør og samarbeidspartner for oss, i tillegg til LO, NHO og Fagforbundet – og selvfølgelig også Næringsforeningen og Haugaland Vekst, sier Westmork.

– Vi holder oss hele tiden oppdatert på mulige etableringer av helt nye industrier på Haugalandet.

Oppfordrer til å ta kontakt

Westmork håper flere tar kontakt med utviklingsavdelingen.

Vi stiller gjerne opp på møter og tilstelninger for å informere om fagskole generelt og om våre utdanningstilbud. Her er det bare å ta kontakt.

Enorm vekst

Nyetablert utviklingsavdeling, økt omsetning, om ombygging på hovedkontoret i Haraldsgata for å få plass til nye ansatte – AOF Vestlandet-Agder opplever en enorm vekst. På kort tid har de vokst fra å være 30 administrativt ansatte til å bli 50, hvor tre av de nye ansettelsene er i avdelingen til Westmork.

– Vi har lyktes med å lese trender og posisjonere oss deretter, og er nå et av de sterkeste fagmiljøene i Norge innen vår bransje, forteller Sigmund Fosse, daglig leder i AOF Vestlandet-Agder.

Sigmund Fosse – Daglig leder i AOF Vestlandet-Agder
Foto: Næringsforeningen Haugalandet