NY UTDANNING! Traumer og traumehåndtering i helsesektoren

NY UTDANNING! Traumer og traumehåndtering i helsesektoren

Fagskoleutdanningen Traumer og traumehåndtering i helsesektoren retter seg mot deg som arbeider med traumerammede i privat og offentlig helsesektor. Den passer også for helsepersonell som arbeider med veiledning i relasjoner.

Traumer og traumehåndtering i helsesektoren – 30 studiepoeng

Informasjon om utdanningen

Fagskoleutdanningen Traumer og traumehåndtering i helsesektoren retter seg mot deg som arbeider med traumerammede i privat og offentlig helsesektor. Den passer også for helsepersonell som arbeider med veiledning i relasjoner. Utdanningens innhold omhandler traumerammede og deres berørte og etterlatte, og fokuserer i hovedsak på voksne.

I helsesektoren møter man traumerammede i mange ulike situasjoner. Flyktninger, voldsutsatte og mennesker med andre traumatiserende opplevelser i bagasjen kan oppleve nedsatt funksjonsevne i hverdagen. Angst, depresjon, kroppslige plager, søvnvansker og konsentrasjonssvikt er noen av konsekvensene som kan oppstå etter et traume. Fra både nasjonalt hold, samt regionale og lokale hold meldes det om behov for økt kompetanse innen traumer og traumehåndtering, og temaet er stadig mer aktuelt i en verden preget av uro.  

Utdanningen gir kompetanse innen kommunikasjon, kartlegging, psykiske lidelser, kriser og traumer, tidlig intervensjon, bruker-, mestrings- og forebyggingsperspektivet, traumeforståelse, traumebevisst omsorg og pårørendearbeid.

Fagskoleutdanningen er gratis og kan kombineres med jobb. Den kan tilrettelegges for dag-, kveld- og samlingsbasert undervisning, og gjennomføres på deltid over 1 år.

Utdanningen passer for

Fagskoleutdanningen bygger på fagbrev som helsefagarbeider eller ambulansefagarbeider. Omsorgsarbeidere, hjelpepleiere og helsesekretærer kan også søke. Det vil også være mulig å søke på bakgrunn av realkompetanse.

Utdanningen kan også være aktuell for de som har autorisasjon som sykepleier eller vernepleier.

Informasjon med forbehold om trykkfeil.