Nyhet! Ledelse i overnattings- og serveringsbransjen 

Nyhet! Ledelse i overnattings- og serveringsbransjen 

Vi introduserer fagskoleutdanningen “Ledelse for overnattings- og serveringsbransjen”, en etterspurt utdanning som vil dekke behovet for lederkompetanse i bransjen.

Vi introduserer fagskoleutdanningen “Ledelse i overnattings- og serveringsbransjen”, en etterspurt utdanning som vil dekke behovet for lederkompetanse i reiselivsnæringen.

Meld deg på vår interesseliste nå for å få beskjed når utdanningen settes opp nær deg! 


Skreddersydd for å heve kompetansen i reiselivsnæringen

Reiselivet er i dag verdens hurtigst voksende næring, og Norge opplever en rekordstor tilstrømning av reisende. Den økende etterspørselen etter reiselivstjenester understreker behovet for spesialisert kompetanse innen overnattings- og serveringsbransjen, med vekt på å opprettholde et høyt servicenivå. AOF Vestlandet-Agder møter behovet ved å tilby videreutdanninger som er skreddersydd for å heve kompetansen til fagarbeidere i reiselivsnæringen. Utdanningen er utformet for å forberede deg på å håndtere administrative og ledelsesoppgaver på et høyt nivå innenfor bransjen. Vi samarbeider tett med bransjen for å sikre at utdanningen er praktisk og relevant, slik at du er godt rustet til å møte utfordringene og kravene i reiselivsnæringen. 


Ledelse i overnattings- og serveringsbransjen, 30 stp  

Med fagskoleutdanningen “Ledelse for overnattings- og serveringsbransjen” får du 30 studiepoeng. Fagskoletilbudet er utviklet i samarbeid med reiselivsnæringen, for faglærte. Forventede resultater inkluderer kunnskap om reiselivsbegreper, lover og markedsutvikling, samt ferdigheter i rekruttering, administrasjon, økonomi og bærekraftig drift. Du vil også lære om markedsstrategier, digitalisering og innovasjon.


Hvem er utdanningen for? 

Utdanningen er for deg som jobber innen overnattings- og serveringsbransjen og som ønsker å utvikle og styrke din kompetanse. Den er spesielt egnet for deg som søker dagsfersk og fremtidsrettet formell kompetanse som er etterspurt i bransjen. Utdanningen vil ruste deg til å påta deg nye ansvarsområder eller til og med starte din egen virksomhet innen bransjen. 

Fagskoletilbudet vil også være relevant for de som allerede har ansvar for oppgaver de ikke har formell kompetanse i, og som ønsker å trygge sin posisjon gjennom å tilegne seg riktig opplæring.


Meld deg på interesseliste!  

Meld deg på vår interesseliste nå for å få beskjed når utdanningen settes opp nær deg!