Nyhet! Nye fagskolemoduler innen HMS for petroleumssektoren!

Nyhet! Nye fagskolemoduler innen HMS for petroleumssektoren!

Vi introduserer fagskoleutdanningen "HMS for petroleumssektoren", en spisset utdanning med fokus på helse, miljø og sikkerhet i petroleumssektoren. Dette er etterspurt kompetanse som er utviklet i samarbeid med industrien. 

Vi introduserer fagskoleutdanningen «HMS for petroleumssektoren», en spisset utdanning med fokus på helse, miljø og sikkerhet i petroleumssektoren. Dette er etterspurt kompetanse som er utviklet i samarbeid med industrien. 


Avdekket behov i industrien

Petroleumsnæringen har de siste årene gjennomgått en rekke strukturelle endringer og effektiviseringsprosesser. I Petroleumstilsynets hovedrapport er det blitt avdekket behov for ny og oppdatert kompetanse innen HMS-området med fokus på petroleumssektoren. AOF Vestlandet-Agder har i samarbeid med industrien utviklet tre nye fagskolemoduler med faglig innhold rettet mot HMS i petroleumssektoren, som vil svare på det avdekkede kompetansebehovet. 


HMS for petroleumssektoren, 3×10 studiepoeng  

«HMS for petroleumssektoren» består av tre avsluttende moduler, slik at du har fleksibilitet til å velge å ta én, to eller alle tre modulene på 10 studiepoeng hver. Modulene skal gi ny og oppdatert kompetanse innen HMS rettet mot petroleumssektoren, basert på Petroleumstilsynets funn og resultater presentert i hovedrapporten «Endrede rammebetingelser og konsekvenser for arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten». 


Hvem passer utdanningen for?  

Utdanningen passer for ansatte i petroleumsvirksomheter med fagbrev eller generell studiekompetanse. Også ansatte med lang arbeidserfaring fra ett eller flere yrker knyttet til sektoren, som sveiser, industrimekaniker, industrirørlegger, platearbeider, boredekkoperatør, kjemiprosessoperatør, logistikkoperatør og lignende, vil finne utdanningen relevant. 


Meld deg på interesseliste!  

Meld deg på vår interesseliste nå for å få beskjed når utdanningen settes opp nær deg!