Nyhet! Praktisk ledelse, en skreddersydd utdanning for fagarbeidere i lederroller

Nyhet! Praktisk ledelse, en skreddersydd utdanning for fagarbeidere i lederroller

Vi introduserer fagskoleutdanningen, "Praktisk ledelse", en utdanning som gir fagarbeidere på mellomledernivå og i andre lederroller kompetanse til å lede mennesker og oppnå gode resultater. Dette er etterspurt kompetanse i næringslivet!

Vi introduserer fagskoleutdanningen, «Praktisk ledelse», en utdanning som gir fagarbeidere på mellomledernivå og i andre lederroller kompetanse til å lede mennesker og oppnå gode resultater. Dette er etterspurt kompetanse i næringslivet!Utviklet basert på næringslivets behov

AOF Vestlandet-Agder er alltid lydhøre overfor næringslivet og deres behov for kompetanse. Signalene i offentlig og privat næringsliv er at det er mangel på personell med riktig kompetanse i markedet. Dette fører til at nivået i virksomhetene forskyves oppover, og at man derfor har fagarbeidere som får økt ansvar og som inntar nye roller på mellomledernivå. Med de nye arbeidsoppgavene og ansvaret som følger med den nye rollen, vil det være nødvendig med utdanning som gir kompetansen som kreves i lederroller.


Praktisk ledelse, 90 stp

«Praktisk ledelse» gir 90 studiepoeng og er et etterspurt fagskoletilbud innen ledelse som arbeidslivet lokalt og regionalt har behov for. Dette er en relevant videreutdanning for faglærte med lederansvar, også innen prosjektledelse og personalledelse. Utdanningen sikter til å gi kompetanse innen ledelse på et mellomledernivå. Ettersom nivået i bedriftene ofte forskyves oppover, vil utdanningen inneholde metoder og konkrete verktøy for å håndtere overgangen fra kollega til leder, samt omfattende kunnskap innen personalledelse med vekt på relasjonsbygging og gjensidig tillit. Utdanningen vil også gi kunnskap om HMS, økonomistyring og kompetanse til å forstå selve bedriften – dens mål og verdier.

Hvem er utdanningen for?

Utdanningen er utviklet for fagarbeidere fra offentlige og private virksomheter som ønsker en videreutdanning innen ledelse, for å fornye og supplere sin kompetanse innen sitt arbeids- og ansvarsområde som ledere. Til dette trengs nye verktøy for å håndtere de nye utfordringene. Derfor utvikler vi en formell fagskoleutdanning for disse fagarbeiderne som er i forskjellige lederroller, ettersom de tilgjengelige ledelsesutdanningene typisk er på bachelor- og masternivå.

Utdanningen skal trygge fagarbeidere som allerede besitter stillinger med ansvar for arbeidsoppgaver de ikke har formell kompetanse på og gi god kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.


Meld deg på interesseliste!

Meld deg på vår interesseliste nå for å få beskjed når utdanningen settes opp nær deg!