Fagskolen ved AOF Vestlandet-Agder får 3,4 millioner i støtte til nye, spennende utdanninger

Fagskolen ved AOF Vestlandet-Agder får 3,4 millioner i støtte til nye, spennende utdanninger

Fagskolen ved AOF Vestlandet-Agder har blitt tildelt midler for å utvikle tre innovative utdanningsprogrammer. Fra høsten 2024 vil studenter kunne skaffe seg ettertraktet kompetanse innen havvind, HMS i petroleumssektoren og elektrisk krafttransport.

Fagskolen ved AOF Vestlandet-Agder har blitt tildelt midler for å utvikle tre innovative utdanningsprogrammer. Fra høsten 2024 vil studenter kunne skaffe seg ettertraktet kompetanse innen havvind, HMS i petroleumssektoren og elektrisk krafttransport.

Totalt har Fagskolen ved AOF Vestlandet-Agder fått tilskudd på 3,4 millioner kroner for å utvikle og gjennomføre disse tre nye fagskoleutdanningene. Pengene kommer fra Regjeringens treparts Bransjeprogram innen olje-, gass- og leverandørindustrien og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. I en industri som raskt utvikler seg, hvor behovet for spesialisert kompetanse kontinuerlig øker, representerer dette et betydelig skritt i satsningen på fremtidsrettede og industrirelevante utdanninger.

Relevante og bransjespesifikke utdanninger

Utdanningene vil tilbys både som stedsbaserte og nettbaserte tilbud, planlagt fra høsten 2024. De modulbaserte utdanningene kan tas uavhengig av rekkefølge og er gratis. I løpet av søknadsprosessen har AOF Fagskolen samarbeidet nært med flere bedrifter i bransjen, samt Rogaland Fylkeskommune. Dette samarbeidet sikrer at utdanningene har relevant og bransjespesifikt innhold som dekker kompetansebehovet.

«Å sikre tilgang på relevant kompetanse og gode fagarbeidere i årene som kommer vil være avgjørende for den norske havvindsatsingen. Norge har ledende offshore- og maritim kompetanse, der mye er overførbart til havvind. Likevel vil det være behov for kompetanseheving innen ulike fagdisipliner. Vi ønsker å støtte opp om og bidra til å utvikle ekspertise lokalt sammen med utdanningsinstitusjoner i regionen» uttaler prosjektdirektør i Deep Wind Offshore, Kjetil Jacobsen

Utdanningsprogrammene inkluderer:

Havvind – konsept og mulighetsrom: Dette programmet består av tre moduler á 10 studiepoeng og er utviklet i samarbeid med Deep Wind Offshore, Aker Solutions, Moreld Ocean Wind, Marie Aluminium og Utsira Kommune.

HMS i komplekse virksomhetsmodeller i petroleumssektoren: Programmet har også tre 10-studiepoengs moduler, med partnerskap fra Aibel, Aker Solutions, Odfjell Drilling, KCA Deutag og AF Offshore Decom.

Transport av elektrisk kraft over større avstander: Dette programmet består av én modul på 10 studiepoeng og har dratt nytte av samarbeid med Fagne, Deep Wind Offshore, BKK, Glitre Nett, Sunnhordaland kraftlag, Statnett sentralt og Solenergiklyngen.

Nå vil arbeidet med utviklingen av utdanningene starte opp i tett samarbeid med våre samarbeidspartnere. AOF Vestlandet-Agder ser frem til å imøtekomme kompetansebehovene og tilby nyskapende og fremtidsrettede utdanninger innenfor spennende bransjer i rivende utvikling.