Min side
Effektiviserings- og forbedringsledelse

Effektiviserings- og forbedringsledelse

Med fagskolen Effektiviserings- og forbedringsledelse får du flere bein å stå på, og en unik mulighet til å delta i erfaringsutveksling mellom alle studentene som har erfaring fra ulike bransjer.

Innholdet i fagskolen er allsidig og bred, noe som gir deg mange muligheter uansett hvilken bransje du jobber eller ønsker å jobbe i. Du får flere bein å stå på, og en unik mulighet til å delta i erfaringsutveksling mellom alle studentene som har erfaring fra ulike bransjer.

Du får inngående kjennskap til lederrollen både innenfor personalledelse, prosjekt- og kvalitetsledelse. En viktig del av en leders ansvar er å sikre at virksomheten har rett kompetanse på rett plass, ha god styring med produksjonen og sikre hele verdikjeden. Kommunikasjon internt ved endringsprosesser, krisekommunikasjon og eksternkommunikasjon mot media er også godt belyst i denne utdanningen. 

Dette er en gratis fagskole på kveldstid, som kan gjennomføres over to år mens du er i jobb.

NB:
Finner du ikke denne fagskolen i ditt område, ta kontakt med oss for å sjekke hva dine muligheter er.

Aktuelt for deg