Min side
Veiledning av lærlinger

Veiledning av lærlinger

Veiledning av lærlinger er en fagskole som gir deg dybdekompetansen du trenger for å være en dyktig veileder eller faglig leder for lærlinger.

Lærlingeordningen er en viktig del av utdanningssystemet og krever dyktige fagarbeidere med god veilednings- kompetanse. Bedrifter med gode veiledere øker kvaliteten på opplæringen og sørger for at bedriften sikrer rekruttering av kompetente medarbeidere.

Du vil gjennom studiet blant annet lære om å iverksette tiltak som bidrar til økt motivasjon og mestringsfølelse hos lærlingen. Utdanningen består av tema som veileders rolle og oppgaver, veiledning i praksis, læreplanverket, vurdering og dokumentasjon.

Dette er en gratis fagskole på kveldstid, som gjennomføres over ett år mens du er i jobb.

Hvor vil du studere?

NB:
Finner du ikke denne fagskolen i ditt område, ta kontakt med oss for å sjekke hva dine muligheter er.